Komorowski Dzień Ziemi

Dbamy o nasz Komorów

Dziś, wyprzedzając ogólnoświatowe sprzątanie Ziemi, nasze przedszkolaki wybrały się, dobrze zaopatrzone, na skwery, place i do lasu, aby nieco ulżyć naszej planecie.

I chociaż o naszym Komorowie nie można powiedzieć, że jest brudno, znalazły co nieco śmieci.

Podobne