Aby ubiegać się o miejsce w naszym przedszkolu Rodzice muszą dostarczyć następujące dokumenty:

W dogodnym terminie podanie o przyjęcie dziecka do przedszkola

W okresie rekrutacji:

  1. Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola – Rekrutacja

O przyjęciu dziecka do Przedszkola decyduje komisja rekrutacyjna po rozpatrzeniu podań. Istotnym elementem decydującym o przyjęciu do przedszkola jest data wpłynięcia PODANIA o przyjęcie dziecka do przedszkola oraz data dostarczenie Karty Zgłoszenia. Podanie potwierdzamy we wrześniu każdego roku, i przed rokiem, w którym dziecko ma rozpocząć uczestnictwo w życiu przedszkolnym.

Rekrutacja „nowych” dzieci rozpoczyna się w miesiącu MARCU i dopiero wówczas należy dostarczyć Kartę Zgłoszenia dziecka do przedszkola.

Rodzice dzieci, które już uczęszczają do naszego przedszkola w lutym zobowiązani są do dostarczenia wychowawcy bądź dyrektorowi DEKLARACJI o kontynuacji edukacji w przedszkolu.

Deklaracja kontynuacji  – Rekrutacja

Regulamin rekrutacji – dokument PDF