Rekrutacja 2024/2025

Wyniki REKRUTACJI 2024/2025

Nowoprzyjęte dzieci do grupy 3-latków
K Z – 15.06.2021
K J – 10.08.2021
M M -23.04.2021
O A – 19.05.2021
P A – 02.09.2021
R N – 18.03.2021
S M – 17.06.2021
S H – 08.04.2022
N G – 02/11/2021
Nowoprzyjęte dzieci do pozostałych grup
Ch S – 07.05.2018
K K – 28.05.2018
W.P – 20.11.2020
Ch F – 02.04.2020
K K – 30.08.2020
N G

Rekrutacja do nowej grupy 3-latków ruszają od 1 marca.

Do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmuje się dzieci, których Rodzice złożyli wcześniej podanie o przyjęcie i potwierdzali przez miniony czas.

  • Od 1 marca sekretariat wydaje Karty Zgłoszenia Dziecka do przedszkola,
  • Karta Zgłoszenia dostępna jest również na stronie Internetowej Przedszkola;
  • Wypełnione dokładnie dokumenty należy złożyć po umówieniu się na rozmowę sekretariacie Przedszkola do 31 marca danego roku.

Rekrutacja – co robimy?

Komorowska rekrutacja

Przyjmowanie dzieci do przedszkola odbywa się według zapisu w Statucie:

Na procedurę kwalifikacyjną składają się:
a) rozmowa z Rodzicami,
b) złożenie odpowiedniej dokumentacji,
c) uiszczenie wpisowego ( do końca kwietnia)

1 kwietnia 2024 r. odbędzie się posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej, na której zostaną zweryfikowane złożone dokumenty. Niekompletne karty zgłoszenia – brak danych, brak podpisów, nie będą brane pod uwagę. Prosimy o rzetelne pochylenie się nad zgłoszeniem.

4 kwietnia 2024 r. zostanie ogłoszona lista dzieci nowo przyjętych na rok szkolny 2024/2025. Listę wywiesimy na tablicy ogłoszeń w przedszkolnej szatni. Na stronie internetowej Przedszkola umieścimy inicjały dziecka i datę urodzenia.

Rodziców dzieci nowo przyjętych zapraszamy na zebranie organizacyjne do sali teatralnej przedszkola. Odbędzie się ono 28 maja 2024 r. o godzinie 18.30. Obecność na zebraniu obowiązkowa.

Komorowska rekrutacja

DNI OTWARTE – przez cały lipiec zapraszamy nowoprzyjęte dzieci na zabawy i wspólne przebywanie z przedszkolakami na placu zabaw. Nasze nowe dzieciaki mogą korzystać z niego codziennie w godzinach – 14.00 – 16.00.

DNI ADAPTACYJNE – zajęcia z nauczycielami, którzy będą przydzieleni docelowo do grupy 3-altków, będą odbywały się bezpośrednio przed rozpoczęciem roku szkolnego. Na pierwsze spotkanie zapraszamy dzieci do przedszkola w środę – 28 sierpnia na godzinę 10.00. Zajęcia będą trwały do 12.00 i powtórzymy je do piątku włącznie. W pierwszym dniu zachęcamy rodziców do pozostania razem z dziećmi na zajęciach. W pozostałe dni zachęcamy do pozostawienia dzieci pod opieką nauczycieli.

Rekrutacja – formalności

Aby ubiegać się o miejsce w naszym przedszkolu Rodzice muszą dostarczyć następujące dokumenty:

Komorowska rekrutacja

Karta zgłoszenia Dziecka do przedszkola 2024/2025

Rekrutacja – Karta kontynuacji edukacji przedszkolnej 2024/2025

Komorowska rekrutacja

„Klub przyszłego Przedszkolaka”

Kochani Rodzice, zanim rozpocznie się nowy rok przedszkolny i rekrutacja do naszego przedszkola, zapraszamy państwa dzieci na zajęcia do naszego „Klubu przyszłego Przedszkolaka”.

Komorowska rekrutacja

Aby dzieci wchodzące w świat edukacji miały łatwiejszy okres adaptacji, proponujemy Państwu udział w naszym nowym przedsięwzięciu – „Klubie przyszłego Przedszkolaka”.

Zaplanowaliśmy 12 spotkań z Przedszkolem

Zajęcia rozpoczniemy już 16 lutego, a zakończymy 17 maja.
  • Spotykamy się w piątki w godzinach – 15.45 – 17.00 w sali naszego przedszkola;
  • Każde zajęcia to spotkanie z nauczycielami delegowanymi jako opiekunowie nowej grupy 3 – latków;
  • Każde zajęcia to spotkanie z wszystkimi zajęciami dodatkowymi, które odbywają się w naszym przedszkolu;
  • Spotkania są doskonałą okazją do poznania przedszkola, personelu i zajęć, z których skorzystacie przychodząc do naszego przedszkola.
Komorowska umowa z rodzicami

Umowa

z Rodzicami 2024/2025

Rodzice dzieci, które już uczęszczają do naszego przedszkola w lutym zobowiązani są do dostarczenia wychowawcy bądź dyrektorowi DEKLARACJI o kontynuacji edukacji w przedszkolu