Alarm w Komorowie

Ewakuacja w przedszkolu

12 września 2023 w naszym przedszkolu odbyły się ćwiczenia ewakuacyjne – dzieci uczyły się jak bezpiecznie zachować się w czasie zagrożenia, np. pożaru. W akcji ewakuacyjnej uczestniczyły wszystkie dzieci wraz ze wszystkimi pracownikami przedszkola. Łączna liczba osób to 84. Poszło nam bardzo sprawnie, ponieważ czas trwania ewakuacji – z przejście na Plac Paderewskiego wyniósł 4 minuty.

s. Anna Żurawska

Podobne