|

Przedszkolny Konkurs recytatorski

Konkurs Recytatorski – Polscy Poeci Dzieciom

Cele konkursu

  • Kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno,
  • Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań poezją,
  • Dbałość o kulturę słowa i podnoszenie poziomu kompetencji językowych oraz zasobu słownictwa,
  • Doskonalenie wyrazistej mowy, rozwijanie pamięci, wyrabianie odwagi i śmiałości,
  • Promocja talentów.

Czas i miejsce

03.04.2023r., godzina:10:00, Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny im. Bł. Bolesławy Lamet w Komorowie.

Dla kogo?

Konkurs skierowany jest do dzieci przedszkolnych w wieku 5 i 6 lat.

Warunki konkursu

  • Wypełnioną Kartę Uczestnika (załącznik nr 1) wraz z kopią wybranego wiersza oraz z podpisanymi    oświadczeniami i zgodami należy dostarczyć do dnia: 27.03.2023r. na adres: Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny im. Bł. Bolesławy Lamet, ul. B. Prusa 4, 05-806 Komorów lub na e – mail biuro@przedszkolekomorow.pl.

Wyniki konkursu

  • Ogłoszenie wyników odbędzie się po prezentacji wszystkich wierszy i po dokonaniu oceny przez jury w dniu konkursu.
  • Jury przyzna dyplomy i nagrody w dniu konkursu: 03.04.2023 r. w Przedszkolu Niepublicznym Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny im. Bł. Bolesławy Lamet w Komorowie.
  • Osoby, które zdobędą I, II i III miejsce zostaną zakwalifikowane do Międzyprzedszkolnego Konkursu recytatorskiego w dniu 18.04.2023 r.

Kryteria konkursu

– dobór repertuaru – wiersz polskiego poety,

– pamięciowe opanowanie tekstu,

– dykcja, emisja głosu, tempo, modulacja, intonacja,

– interpretacja utworu,

– ogólny wyraz artystyczny.

Podobne