|

Międzyprzedszkolny Konkurs Recytatorski

Międzyprzedszkolny Konkurs Recytatorski – Polscy Poeci Dzieciom

Jaki jest cel?

 • Kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno,
 • Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań poezją,
 • Dbałość o kulturę słowa i podnoszenie poziomu kompetencji językowych oraz zasobu słownictwa,
 • Doskonalenie wyrazistej mowy, rozwijanie pamięci, wyrabianie odwagi i śmiałości,
 • Promocja talentów.

Kto organizuje?

Organizatorem konkursu jest Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny im. Bł. Bolesławy Lamet w Komorowie.

Gdzie i kiedy odbędzie się Międzyprzedszkolny Konkurs Recytatorski

18.04.2023r., godzina:10:00, Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny im. Bł. Bolesławy Lamet w Komorowie, ul. Prusa 4

Zasady organizacyjne konkursu

 • Konkurs skierowany jest do dzieci przedszkolnych w wieku 5 i 6 lat.
 • Każda placówka może wytypować 3 osoby z grupy 5 -latków oraz 3 osoby z grupy 6 latków.
 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest prezentacja jednego wiersza polskiego poety dostosowanej do możliwości odtwórczych wykonawcy.
 • Czas występu nie powinien przekraczać 5 minut.
 • Do udziału w konkursie dziecko z pomocą rodzica przygotowuje jeden wiersz polskiego poety.
 • Wypełnioną Kartę Uczestnika (załącznik nr 1) wraz z kopią wybranego wiersza oraz z podpisanymi    oświadczeniami i zgodami należy dostarczyć do dnia: 12.04.2023r. na adres:
 • Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny im. Bł. Bolesławy Lamet, ul. B. Prusa 4, 05-806 Komorów lub: e – mail biuro@przedszkolekomorow.pl

Kryteria oceny

 • Wykonawców oceniać będzie jury powołane przez organizatora.
 • Jury oceniać będzie prezentacje według następujących kryteriów: dobór repertuaru – wiersz polskiego poety, pamięciowe opanowanie tekstu, dykcja, emisja głosu, tempo, modulacja, intonacja, interpretacja utworu, ogólny wyraz artystyczny.

Postanowienia końcowe

 • Ogłoszenie wyników odbędzie się po prezentacji wszystkich wierszy i po dokonaniu oceny przez jury w dniu konkursu.
 • Jury przyzna dyplomy i nagrody w dniu konkursu: 18.04.2023 r. w Przedszkolu Niepublicznym Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny im. Bł. Bolesławy Lamet w Komorowie.

Podobne