Nawrocka w Komorowie

Wykład

Małgorzata Nawrocka jest pedagogiem, dziennikarką oraz autorką kilkudziesięciu książek. Znana jest jako kobieta manifestująca zdecydowany sprzeciwu wobec publikacji, które jej zdaniem mają negatywny wpływ na rozwój dzieci i młodzieży.

Jest uznawana za specjalistkę w zakresie tzw. zagrożeń duchowych, jakie niesie za sobą określona literatura dla dzieci i młodzieży. W swoich publikacjach wyrażała przekonanie o dużym stopniu szkodliwości dla rozwoju duchowego dziecka popularnych książek, nierzadko uchodzących za wartościowe. Zarzuty, jakie stawia Małgorzata Nawrocka współczesnej literaturze, to przede wszystkim wypieranie Boga, wulgaryzacja języka, erotyka przybierająca formę pornografii oraz propagowanie okultyzmu, magii, wróżbiarstwa itp.

Podobne