„Marzę o takim wychowaniu muzycznym, w którym samo ciało odgrywałoby rolę pośrednika między dźwiękami i myślami, i stałoby się bezpośrednim instrumentem zdolnym do wyrażania naszych uczuć.”

Emil Jaques-Dalcroze

  Umuzykalnienie jest w pedagogice muzycznej najpełniejszą metodą wychowania przez sztukę. Jest to metoda  będąca syntezą kształcenia umiejętności muzycznych i podstawowej wiedzy o muzyce poprzez trzy sposoby przeżycia muzyki: ruch, śpiew i tworzenie, realizuje cele wychowania ogólnego.

Zajęcia obejmuję takie tematy jak:

  • emisja i higiena głosu,
  • logo – rytmika,
  • śpiewanie piosenek tematycznych związanych np. z porami roku, świętami narodowymi, uroczystościami religijnymi oraz z ogólną orientacją świata, który nas otacza tj. zwierzęta, rośliny itp., a także
  • tańce narodowe (krakowiak, kujawiak itd.),
  • improwizacje muzyczno-ruchowe
  • tańce integracyjne, animacyjne i ilustracyjne
  • zabawy muzyczno – ruchowe poprawiające ogólny rozwój psycho – ruchowy dziecka,
  • granie na instrumentach muzycznychtakich jak: tamburyn, grzechotka, trójkąt, bębenek itp.
  • improwizacje ruchowe z wykorzystaniem rekwizytów takich jak: wstążki, chusty itp.

Zajęcia prowadzimy w oparciu o metodę Emila Dalcroze`a, Carla Orffa, Batti Strauss. Naszym celem jest uczyć poprzez zabawę, a także wspierać ogólny rozwój psycho-ruchowy dziecka.

Zajęcia są urozmaicone, tak aby dziecko czerpało z nich radość, ale również umiało aktywnie słuchać muzyki. Staramy się uwrażliwiać dzieci na piękno muzyki, jednocześnie dbamy, aby było sprawne fizycznie, kreatywne, samodzielne i inteligentne.

Krzysztof Marciniak