Zajęcia z psychologiem

zajęcia z logopedą

Trening Umiejętności Społecznych

Terapia Integracji Sensorycznej

Terapia ręki