Delfinki

W ruchu ulicznym

Znamy zasady bezpieczeństwa!

W przedszkolu, szczególnie we wrześniu podejmuje się wiele działań mających na celu zwiększenie świadomości dzieci na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Rozmawiamy o zachowaniu bezpieczeństwa podczas zabaw, w kontaktach z nieznajomymi, ze zwierzętami i oczywiście na drodze. Żeby te wszystkie zasady i prawidła utrwalić – musimy ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć…

p. Basia

Podobne