|

Turniej układania puzzli

W czwartek dn. 17.03.2022r. w sali teatralnej naszego przedszkola o godz. 10: 00 odbył się IV międzyprzedszkolny turniej układania puzzli dla 3 – latków. Celem turnieju było;

– rozwijanie kreatywności i wyobraźni,

– rozwijanie pamięci i spostrzegawczości,

– rozwijanie sprawności manualnych oraz współpracy ręki i oka,

– rozwój umysłowy,

– nauka zdrowej rywalizacji,

– integracja międzyprzedszkolna,

W turnieju brało udział 5 dzieci. Dzieci zajęły miejsca w następującej kolejności:

1. Zofia Marchwiak

2. Leon Popławski

3. Hanna Bohdanowicz

4. Tymon Bujalski

5. Aurela Śliwka

Wszystkim uczestnikom turnieju Gratulujemy!

Podobne