7:00 – 8:30 – Schodzenie się dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, wykonywanie zadań indywidualnych.

8:30 – 9:00 – Ćwiczenia poranne, przygotowanie do posiłku, modlitwa poranna.

9:00 – 9:30 – Śniadanie.

9:30 – 12:30 – Działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, gry i zabawy edukacyjne, język angielski, zajęcia umuzykalniające, zajęcia psychologiczne, ćwiczenia ruchowe, przygotowanie do posiłku.

12:30 – 13:00 – Obiad.

12:30 – 14:30 – Odpoczynek poobiedni, zabawy tematyczne, zabawy w kącikach zainteresowań, gry i zabawy w ogródku przedszkolnym, przygotowanie do posiłku.

14:30 – 15:00 – Podwieczorek.

15:00 – 16:00 – Kontynuacja działalności edukacyjnej, gry i zabawy dydaktyczne, praca wyrównawcza, indywidualna.

16:00 – 17:00 – Zabawy swobodne w sali lub w ogrodzie, odbieranie dzieci.