Komorowskie Misterium

Misterium Wielkanocnej Radości

Wielki Tydzień rozpoczęliśmy razem z Panem Jezusem. Najstarsze dzieci przygotowały dla nas Misterium Wielkanocne, które pokazało nam całą miłość jaką Pan Jezus daje wszystkim ludziom. Każdy z nas już ją otrzymał. Ważne, aby potrafił ją dostrzec i przyjąć.

Nam się udało i razem z Jezusem zmartwychwstajemy z naszych słabości do nowego życia, już tylko z NIM

Podobne