Komorowski marzec - krasnale

Marcowe gotowanie

W jednej  z piosenek, przy której bawiły się dzisiaj „Krasnalki”,  dziewczynka gotowała dla swoich lalek kaszę marcową. My, za jej przykładem, wspólnymi siłami „pichciliśmy” … marcową pogodę. W ten to sposób „Krasnalki” próbowały zrozumieć sens ludowego przysłowia „ w marcu jak w garncu”.

p Basia

Podobne