Psychokroczki to zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne dzieci.

Podczas cotygodniowych spotkań z psychologiem dzieci uczą się m.in. rozpoznawać i panować nad emocjami, odczytywać je u innych, zachowywać się adekwatnie w różnych sytuacjach społecznych. Wszystkie te umiejętności wpływają na pewność siebie i poczucie sprawczości.

Metody wykorzystywane podczas zajęć:

-Biblioterapia, w tym bajkoterapia – bajki i opowiadania terapeutyczne, psychoedukacyjne, relaksacyjne

– Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne – ćwiczenia prowadzące do świadomości własnego ciała, ułatwiające nawiązywanie kontaktu i współpracy partnerem oraz grupą, pomagające zdobyć pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa w otoczeniu.

– Arteterapia

– Metody rozwiązywania konfliktów – mediacje, negocjacje

– Techniki poznawcze i behawioralne

– Gry i zabawy dydaktyczne, dyskusje, burze mózgów.

– Techniki uważności i relaksacji